Yorkshire Under 12's Development v Lancashire 02/07/2019